Työkalut

Näkymät vuodelle 2013

Markkinanäkymät

Suomen ja Euroopan taloustilanteen oletetaan jatkuvan turbulenttina ja siirtyvän pitkään hitaan kasvun aikaan. Taloussuhdanne heijastuu tietoliikennemarkkinoihin hitaasti ja jälkisyklisesti.

Suomen tietoliikennemarkkina on toimialamurroksessa, ja DNA arvioi murroksesta seuraavan toimialan uuden kasvun ajan. Tietoliikennemarkkina kasvaa nousevien liikennemäärien ja uusien käyttökohteiden kautta.

Verkko- ja päätelaiteteknologiat kehittyvät entistäkin nopeammin, mikä mahdollistaa perusliikenne- ja liittymäliiketoiminnassa uuden kasvun ja tuo uusia tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioita. Kilpailutilanne asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille, verkkoinfrastruktuurille ja niiden käytettävyydelle.

Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, muu markkinakehitys ja hintapaineet. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat myös matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla.

Kuluttajamarkkinan mobiililaajakaistapalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Kiinteistöliittymien kilpailutilanteen ennakoidaan pysyvän jatkossakin kireänä, mutta pitkään jatkuneen hintaeroosion ennakoidaan tasaantuvan. Lisääntyvän kilpailun kiinteistöliittymämarkkinalla arvioidaan laskevan liittymäkohtaista liikevaihtoa.

Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa uskotaan voimistuvan hitaasti. TV- ja elokuvatarjonnassa kilpailu on lisääntymässä kansainvälisten toimijoiden, kuten HBO:n ja Netflixin, saavuttua Suomen markkinoille.

Yritysmarkkinaa leimaa vahvasti kuluttajistuminen ja tiedon määrän erittäin voimakas kasvu tekniikan arkipäiväistymisen myötä. Liikkuvan työn ja monimuotoisten työtapojen merkitys kasvaa. Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu. Asiakasverkkojen älykkäät lisäarvopalvelut nousevat yhä tärkeämpään rooliin palvelutoimittajaa valittaessa.

Kilpailun yritysmarkkinassa uskotaan säilyvän kireänä. Perinteisen viestintäpalvelumarkkinan kokonaisarvon uskotaan laskevan hieman ja siirtymän jatkuvan kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinpohjaisiin puhepalveluihin. Asiakasverkkojen lisäarvopalvelujen ja mobiiliin käyttöön liittyvien palvelujen kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan.

Vuonna 2013 kiinteiden laajakaista- ja TV-verkkojen sekä matkaviestinverkkojen laajentaminen ja 4G-nopeuksien mahdollistaminen ovat edelleen suurimpia investointikohteita. DNA vastaa markkinoiden tarpeeseen investoimalla vahvasti verkkojen peittoon ja kapasiteettiin. DNA:n 4G-verkko kattoi vuoden 2012 lopussa puolet suomalaisista. 3G-verkko tavoittaa viisi miljoona suomalaista. Vuoden 2012 lopussa DNA:n teräväpiirtolähetykset kattoivat 85 prosenttia Suomen kotitalouksista. Kattavuus on Suomen laajin.

Vuoden 2013 näkymät

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan vuonna 2013 kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla.

DNA Oy

Hallitus

 

Yhteystiedot | Sivukartta | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy