9 Lähipiiritapahtumat


Yhtiön lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt (Finda Oy, Finda Telecoms Oy, PHP Holding Oy), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset, yhteisjärjestelyt ja hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.
Konsernin lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat lähipiiritapahtumat:
1.1.-31.3.2018
1 000 € Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 4 -
Ostot 678 130
Saamiset 3 -
Velat 216 121.1.-31.3.2017
1 000 € Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 4 -
Ostot 707 98
Saamiset 3 -
Velat 204 -
1.1.-31.12.2017
1 000 € Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 20 -
Ostot 2 721 453
Saamiset 2 -
Velat 238 2