8 Varaukset


1 000 € 1.1.2018 Lisäys Käytetyt varaukset Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 31.3.2018
Purkuvaraus 6 096 - -622 - 5 474
Uudelleenjärjestelyvaraus 58 - - - 58
Tappiolliset sopimukset 732 467 -20 -6 1 172
Muu varaus 418 - - - 418
Yhteensä 7 304 467 -642 -6 7 123


Purkuvaraus

Purkuvaraus koostuu laitetilojen, mastojen sekä puhelinpylväiden arvioiduista purkukustannuksista. Puhelinpylväiden arvioitu purkuaika on noin 15 vuotta ja laitetilojen sekä mastojen 25 vuotta. Purkukustannuksien realisoitumiseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Tappiolliset sopimukset

Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus koostuu pääosin ei purettavissa olevasta vuokrasopimuksesta. Varaus kattaa tyhjien toimitilojen tulevat vuokrakustannukset. Varaus on diskontattu. Ei purettavissa oleva vuokrasopimus päättyy vuonna 2025.