7 Nettovelka1 000 €

31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Pitkäaikaiset rahoitusvelat

320 982 323 595 173 362
Lyhytaikaiset rahoitusvelat

144 911 35 139 154 518
Rahoitusvelat yhteensä

465 893 358 735 327 880
Vähennetään rahavarat

161 868 44 411 23 592
Nettovelka

304 025 314 323 304 288
Nettovelan muutos
Raportoitu rahoituksen rahavirrassa
1 000 €
Rahavarat Lyhytaikaiset lainat Pitkäaikaiset lainat Nettovelka
1.1.2017
46 238 40 290 327 659 321 710
Rahavarojen muutos
-22 647

22 647
Lainojen nostot

99 893
99 893
Lainojen lyhennykset

-84 881 -55 238 -140 119
Muut muutokset, joihin ei liity maksua

99 216 -99 059 157
31.12.2017
23 592 154 518 173 362 304 288
Rahavarojen muutos
138 276

-138 276
Lainojen nostot

139 961 250 000 389 961
Lainojen lyhennykset

-149 981 -93 810 -243 790
Muut muutokset, joihin ei liity maksua

412 -8 570 -8 158
31.3.2018
161 868 144 911 320 982 304 025