6 Rahoitusvelat

1 000 € 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta 19 936 75 029 23 718
Joukkovelkakirjalainat 301 046 248 566 149 643
Yhteensä 320 982 323 595 173 362
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta 35 128 35 139 34 973
Joukkovelkakirjalainat 39 807 - 99 550
Yritystodistukset 69 976 - 19 995
Yhteensä 144 911 35 139 154 518
DNA Oyj laski 27.3.2018 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 27.3.2025, sen kiinteä vuotuinen korko on 1,375 prosenttia. Standard & Poor's on antanut uusille velkakirjoille luottoluokituksen BBB.

Liikkeeseenlaskun yhteydessä toteutettiin osittainen takaisinosto 28.11.2018 erääntyvien 100 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisista velkakirjoista ja 12.3.2021 erääntyvien 150 milj. euron 2,875 prosentin kiinteäkorkoisista velkakirjoista. Takaisinostettu määrä oli 60% velkakirjojen nimellisarvosta, yhteensä 150 milj. euroa. Takaisinostetut velkakirjat kuoletettiin takaisinoston yhteydessä.

Uuden 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan järjestelykulut sekä osa takaisinostojärjestelyn kustannuksista, yhteensä 8,9 milj. euroa, jaksotetaan joukkovelkakirjalainan seitsemän vuoden juoksuajalle.