2 Liikevaihto

1 000 € 1.1. -31-3.2018 Raportoitu 1.1. -31.3.2018 Oikaistu* 1.1. -31.3.2017 Raportoitu 1.1. -31.12.2017 Raportoitu
Matkaviestinpalvelut 112,2 110,8 100,3 420,0
Mobiililaitteet 28,4 28,3 24,9 114,1
Mobiiliyhdysliikenne ja Inbound Roaming 13,0 13,0 12,5 51,6
Kiinteä ei-puhe 62,0 63,4 68,5 272,5
Kiinteä puhe 6,8 6,8 7,3 27,9
Yhteensä 222,3 222,3 213,4 886,1

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

Matkaviestinpalvelut sisältävät palveluliikevaihdon matkaviestinverkon puhepalvelut, mobiililaajakaistapalvelut, M2M-palvelut ja virtuaali-verkko-operaattoripalvelut. Mobiililaitteiden liikevaihto koostuu mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten, tablettien ja mokkuloiden myynnistä. Mobiiliyhdysliikenteen ja verkkovierailujen liikevaihto koostuu yhdysliikennetuloista, joita DNA saa muiden operaattorien asiakkaiden puheluista DNA:n verkkoon ja verkkovierailutuotoista, joita DNA saa muilta operaattoreilta ulkomaisten matkapuhelinverkko-operaattorien tilaajien Suomessa soittamista puheluista. Kiinteän verkon muiden kuin puhepalveluiden liikevaihto koostuu kiinteän laajakaistan ja verkon datapalveluista, televisio- ja videopalveluista, yritysten lisäarvopalveluista sekä näihin myydyistä verkon laitteista (esim. PBX ja LAN/WLAN laitteet). Kiinteän verkon puhepalvelut sisältävät kaikki kiinteän verkon puhepalvelut sekä niihin liittyvät laitteet.

IFRS 15-standardin käyttöönoton vaikutus kokonaisliikevaihtoon on hyvin pieni. Suurimmat muutokset tapahtuvat liikevaihtoryhmien välillä, kun tietyt paketoidut tuotteistukset tulkitaan jatkossa IFRS 15 myötä yhdeksi sopimukseksi ja ne jaetaan erillismyyntihinnan suhteessa suoritevelvoitteille. DNA:n osalta suurimmat vaikutukset tulevat kiinteän ja mobiililaajakaistan pakettituotteiden allokoinnista yllä oleville tuoteryhmille. Myös keskittämisetualennukset kohdistetaan relevanteille suoritevelvoitteille erillismyyntihinnan suhteessa.  Näiden lisäksi myös paketoitu päätelaite ja liittymä muodostavat yhden IFRS 15 mukaisen sopimuksen, jolloin mahdollisen päätelaitesubvention jakaminen sekä laitteelle että palvelulle vaikuttavat liikevaihtoryhmien välisiin liikevaihtosuhteisiin.