Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2017 72 702 652 719 - -128 995 596 427
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos


21 210 21 210
Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina
Tilikauden laaja tulos - - - 21 210 21 210
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeannin transaktiomenot verovaikutuksella oikaistuna
341

341
Osakekannustinjärjestelmä


252 252
Osinko vuodelta 2016


-72 767 -72 767
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 341 - -72 515 -72 173
31.3.2017 Raportoitu 72 702 653 060 - -180 300 545 463
1.1.2018 72 702 653 056 -4 055 -117 340 604 363
Oikaisu IFRS 9-standardin mukaisesti


-759 -759
IFRS 2-standardin muutos


1 199 1 199
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos


24 734 24 734
Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina


- -
Tilikauden laaja tulos - - - 24 734 24 734
Liiketoimet omistajien kanssa
Luokittelumuutos
-62 420
62 420 -
Osakekannustinjärjestelmä

1 250 -1 757 -507
Osinko vuodelta 2017


-60 776 -60 776
Pääomanpalautus
-84 557

-84 557
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - -146 977 1 250 -112 -145 839
31.3.2018 Oikaistu* 72 702 506 079 -2 806 -92 278 483 698
1.1.2018 72 702 653 056 -4 055 -117 340 604 363
Oikaisu IFRS 9-standardin mukaisesti


-759 -759
Oikaisu IFRS 15-standardin mukaisesti


41 281 41 281
IFRS 2-standardin muutos


1 199 1 199
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos


24 448 24 448
Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina


- -
Tilikauden laaja tulos - - - 24 448 24 448
Liiketoimet omistajien kanssa
Luokittelumuutos
-62 420
62 420 -
Osakekannustinjärjestelmä

1 250 -1 757 -507
Osinko vuodelta 2017


-60 776 -60 776
Pääomanpalautus
-84 557

-84 557
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - -146 977 1 250 -112 -145 839
31.3.2018 Raportoitu 72 702 506 079 -2 806 -51 283 524 694

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksesta.

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.