Konsernin tuloslaskelma


1 000 € 1.1.-31.3.2018 Raportoitu 1.1.-31.3.2018 Oikaistu* 1.1.-31.3.2017 Raportoitu 1.1.-31.12.2017 Raportoitu
Liikevaihto 222 346 222 314 213 407 886 088
Liiketoiminnan muut tuotot 783 783 814 4 177
Materiaalit ja palvelut -95 469 -93 787 -90 375 -389 194
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -27 238 -27 271 -28 225 -111 055
Poistot ja arvonalentumiset -35 414 -36 662 -37 059 -148 249
Liiketoiminnan muut kulut -29 772 -29 783 -29 692 -118 244
Liiketulos 35 236 35 594 28 869 123 523

Rahoitustuotot 99 99 415 889
Rahoituskulut -4 725 -4 725 -2 664 -10 257
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 6 6 1 4
Tulos ennen veroja 30 617 30 974 26 621 114 158

Tuloverot -6 168 -6 240 -5 412 -21 072
Tilikauden tulos 24 448 24 734 21 210 93 086
JakautuminenEmoyrityksen omistajille 24 448 24 734 21 210 93 086

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16 0,71
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16 0,71


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksesta.

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.