Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.3.2018 Raportoitu 1.1.-31.3.2018 Oikaistu* 1.1.-31.3.2017 Raportoitu 1.1.-31.12.2017 Raportoitu

Tilikauden tulos 24 448 24 734 21 210 93 086
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen, netto - - - 71
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - - 71
Tilikauden laaja tulos yhteensä 24 448 24 734 21 210 93 157
JakautuminenEmoyrityksen omistajille 24 448 24 734 21 210 93 157

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksesta.

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.