Toimintaympäristö ja sääntely

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2018

Suomen talous on kasvu-uralla ja kuluttajien sekä yritysten luottamus talouteen oli vahvaa. Kilpailutilanne jatkui alkuvuonna kireänä erityisesti matkaviestinpalveluissa.

Mobiilidatan käyttö kasvoi edelleen älypuhelinten, tablettien ja muiden internetiin yhdistettyjen laitteiden yleistymisen ja nopeiden 4G-liittymien entistä suuremman kysynnän ansiosta. Asiakkaat olivat valmiita maksamaan enemmän nopeammista 4G-liittymistä.

Valtaosa markkinoilla myydyistä puhelimista oli 4G-kykyisiä älypuhelimia. DNA:n älypuhelinpenetraatio, eli älypuhelinten osuus puhelinkannasta, oli maaliskuun 2018 lopussa 74 prosenttia. Puhe- ja tekstiviestiliikenne vähenee Suomessa tasaisesti.

Suomessa on meneillään siirtymä, jossa xDSL-tilaajat siirtyvät joko huomattavasti nopeampiin kaapeli- ja kuitupohjaisiin kiinteisiin laajakaistaliittymiin tai korvaavat xDSL-liittymän 4G-mobiilidatayhteydellä. Lisäksi yhä useammassa kotitaloudessa on sekä kiinteä että mobiililaajakaista.

TV- ja videopalveluiden käyttö monipuolistui edelleen ja televisiopalveluiden käyttö on kasvanut sekä kaapeli-tv- että laajakaistaverkoissa. Perinteisen television katseluminuutit laskivat, mutta suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden käytön kasvu jatkui. Kaapelitelevisioliittymien määrä jatkoi vakaata kasvuaan. Teräväpiirtolähetysten seuraaminen lisääntyi ja asiakkaat haluavat yhä useammin seurata sisältöjä heille parhaiten sopivana ajankohtana.

Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot tehostavat toimintaansa ja kilpailukykyään teollisen internetin, digitalisaation, liikkuvan työn ja pilvipalveluiden avulla. Tämä näkyy kiinteän verkon datapalveluiden kapasiteettitarpeen kasvuna ja 4G-liittymien sekä M2M (Machine to Machine) -liittymämäärän kasvuna. Yritykset käyttävät yhä enemmän pilvipalveluita, mikä kasvattaa verkkokapasiteetin tarvetta. Yhä liikkuvammat ja verkottuneemmat työskentelytavat näkyivät yritysten ja julkishallinnon tietoliikennepalveluissa mobiilidatan tärkeyden kasvuna. Teollisen internetin yleistyessä tietoturvan ja tietosuojan sekä verkon toimintavarmuuden merkitys korostuu entisestään.

Sääntely

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen käsittely EU-toimielimissä jatkui katsauskaudella. Sääntelyn kokonaisuudistus koskee mm. markkinasääntelyä, taajuushallintoa ja radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita, sähköisten viestintäpalvelujen sääntelyä ja kuluttajansuojaa.

Vuonna 2017 annetun yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän asetusluonnoksen käsittely EU-toimielimissä on edelleen kesken. Asetuksella säädettäisiin yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä. Sääntelyä ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kaikkia sähköisiä viestintäpalveluja esim. pikaviestintäsovelluksia. Esityksessä ehdotetaan muutoksia mm. välitystietojen käsittelyä koskeviin perusteisiin, evästeisiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin.

Viestintävirasto antoi maaliskuussa kiinteän verkon tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoita (M3) koskevat huomattavan markkinavoiman (HMV) päätökset. Päätöksiin sisältyy määräykset enimmäistukkuhinnoista, joita kolmen suurimman teleyrityksen tulee noudattaa valokuitutilaajayhteyksiä vuokratessaan. Päätösten myötä valokuitutilaajayhteyksien saatavuus paranee teleyritysten välillä ja tukkuhinnat laskevat.

Sääntelyyn liittyvillä muutoksilla ja viranomaispäätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.