Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet

DNA:n osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsingin pörssissä. DNA:n rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2018 oli 132 303 500 kappaletta (132 303 500) ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (72 702 225,65). Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 182 789 omaa osaketta. Yhteensä 82 028 emoyhtiön hallussa olevaa osaketta luovutettiin maaliskuussa 2018 yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (Bridge Plan 2017) kuuluneille henkilöille. Liitetiedossa 10 on kerrottu tarkemmin DNA:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

Tammi-maaliskuussa 2018 DNA:n osakkeita vaihdettiin Helsingin pörssissä 14 841 miljoonaa kappaletta, joiden arvo oli yhteensä 248 626 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein noteeraus oli 18,45 euroa ja alin 14,80 euroa. Keskikurssi oli 16,75 euroa ja vaihdolla painotettu keskikurssi 16,76 euroa. Katsauskauden viimeisen pörssipäivän, 29.3.2018 päätöskurssi oli 17,63 euroa, jolloin DNA:n osakekannan markkina-arvo (ilman DNA:n omistamia omia osakkeita) oli 2,329 miljardia euroa (vuoden 2017 lopussa 2,066 miljardia euroa).

Omistajat ja liputusilmoitukset

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä katsauskauden lopussa oli 13 616, mukaan lukien hallintarekisterit (9). Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus vuoden lopussa oli 21,06 %.

DNA Oyj:n suurimmat omistajat 31.3.2018 olivat Finda Telecoms Oy (33,43 %), PHP Holding Oy (25,78 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3,44 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 62,65 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä.

DNA ei saanut katsauskaudella yhtään liputusilmoitusta.

 

DNA:n taloudelliset tavoitteet ja voitonjakopolitiikka

 

DNA:n päivitti helmikuussa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa käyttökateprosentin osalta.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • käyttökateprosentti vähintään 32 prosenttia (aikaisemmin vähintään 30 prosenttia)
  • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0.
 

DNA:n voitonjakopolitiikka: Yhtiö tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät huomioi 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS15-standardin ja 1.1.2019 käyttöönotettavan IFRS16-standardin vaikutuksia. DNA jatkaa mainittujen standardien käyttöönoton vaikutuksien arvioimista ja päivittää tavoitteita tarvittaessa.