Näkymät vuodelle 2018

Markkinanäkymät

Suomen talous on kasvu-uralla ja Suomen Pankin ennusteen mukaan BKT kasvaa maltillisesti. Odotamme mobiiliverkon palvelumarkkinan kasvavan ja kilpailutilanteen säilyvän kireänä myös vuonna 2018.

Mobiilidatan käyttö kasvaa edelleen, kun ihmiset ja yritykset käyttävät yhä enemmän digitaalisia palveluja ja verkon yli käytettäviä videopalveluja. Tästä syystä nopeampien 4G-liittymien määrä kasvaa edelleen ja liittymäkohtainen datan käyttö kasvaa. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän nopeammista datayhteyksistä. 4G-liittymien osuuden DNA:n matkapuhelinliittymistä odotetaan kasvavan seuraavien vuosien ajan.

Niin kotitalouksissa kuin työpaikoilla verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä ja IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käyttö lisääntyy.

SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan edelleen matkaviestinverkossa. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkina jatkaa pienenemistään edelleen.

Kuluttajamarkkinassa nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan, erityisesti suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden suosion myötä.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen taloyhtiölaajakaistapalveluihin ja suurempiin yhteysnopeuksiin. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrän odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai kasvavan tulevaisuudessa. Esimerkiksi pilvi- ja viihdepalveluiden lisääntyvä käyttö kasvattaa asiakkaiden kiinnostusta nopeaan ja suorituskyvyltään tehokkaaseen verkkoon.

Yritykset ja julkinen sektori digitalisoivat palveluitaan ja luovat kokonaan uutta digitaalista liiketoimintaa, jolloin verkkojen häiriöttömyys ja palveluiden käytettävyys ovat keskeisessä asemassa. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy esimerkiksi pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.

Teollisen internetin ratkaisujen ja M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan. Teollisen internetin yleistyessä tietoturvan ja tietosuojan sekä verkon toimintavarmuuden merkitys korostuu entisestään.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 

(julkaistu 2.2.2018 DNA:n vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä)

DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 on esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tulostusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

DNA Oyj
Hallitus