Liiketoiminta-alueiden kehitys

Tammi–maaliskuu 2018

Kuluttajaliiketoiminta


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Liikevaihto 165,2 165,4 158,6 4,3 % 658,7
Käyttökate 53,4 55,2 50,7 8,8 % 199,8
- osuus liikevaihdosta, % 32,3 % 33,4 % 32,0 %
30,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate** 53,4 55,2 50,7 8,8 % 199,8
- osuus liikevaihdosta, % 32,3 % 33,4 % 32,0 %
30,3 %
Liiketulos 30,3 30,9 26,6 15,9 % 104,6
- osuus liikevaihdosta, % 18,4 % 18,7 % 16,8 %
15,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 30,3 30,9 26,6 15,9 % 104,6
- osuus liikevaihdosta, % 18,4 % 18,7 % 16,8 %
15,9 %

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

**Konsernin tunnusluvut

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja oli 165,4 miljoonaa euroa (158,6). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja hyvä päätelaitemyynti.

Käyttökate parani ja oli 55,2 miljoonaa euroa (50,7). Käyttökatetta kasvattivat palveluliikevaihdon myönteinen kehitys ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,4 prosenttia (32,0). Kuluttajaliiketoiminnan liiketulos kasvoi 30,9 miljoonaan euroon (26,6), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 18,7 prosenttia (16,8).

Katsaus- ja vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä. Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 24,3 miljoonan euron (24,1) poistot.

Yritysliiketoiminta


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Liikevaihto 57,1 56,9 54,8 3,7 % 227,4
Käyttökate 17,3 17,1 15,2 12,2 % 72,0
- osuus liikevaihdosta, % 30,2 % 30,0 % 27,8 %
31,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate** 17,3 17,1 15,2 12,2 % 72,0
- osuus liikevaihdosta, % 30,2 % 30,0 % 27,8 %
31,7 %
Liiketulos 4,9 4,7 2,2 111,9 % 19,0
- osuus liikevaihdosta, % 8,6 % 8,3 % 4,1 %
8,3 %
Vertailukelpoinen liiketulos** 4,9 4,7 2,2 111,8 % 22,0
- osuus liikevaihdosta, % 8,6 % 8,3 % 4,1 %
9,7 %

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

**Konsernin tunnusluvut.

Yritysliiketoiminnan liikevaihto parani ja oli 56,9 miljoonaa euroa (54,8). Käyttökate kasvoi vertailukaudesta ja oli 17,1 miljoonaa euroa (15,2) eli 30,0 % (27,8) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi ja oli 4,7 miljoonaa euroa (2,2), mikä oli 8,3 % (4,1) liikevaihdosta. Yritysliiketoiminnassa neljänneksen palveluliikevaihto oli vahvaa, mikä vaikutti myönteisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Yritysliiketoimintaan kohdistui 12,4 miljoonan euron (13,0) poistot.

Tieteen tietotekniikan keskus ja DNA sopivat tammikuussa 2018 valtakunnallisen korkeakoulu- ja tutkimusverkko Funetin tietoliikenneverkon kuituyhteyksien toimittamisesta. Laajentuva yhteistyö vahvistaa DNA:n johtavaa markkina-asemaa kriittisten, korkean kapasiteetin tietoliikenneverkkojen toimittajana.