Investoinnit

Tammi–maaliskuu 2018

Investoinnit


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Kuluttajaliiketoiminta 13,3 13,3 14,4 -7,4 % 96,9
Yritysliiketoiminta 6,5 6,5 5,8 12,8 % 43,4
Kohdistamattomat - 0,4 1,0 -60,7 % 3,7
Investoinnit yhteensä 19,9 20,3 21,2 -4,3 % 144,0


Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Operatiiviset investoinnit 15,5 15,9 16,8 -5,4 % 132,9
Toimilupainvestoinnit 4,4 4,4 4,4 - 11,1
Investoinnit yhteensä 19,9 20,3 21,2 -4,3 % 144,0


Operatiiviset investoinnit ovat investoinnit vähennettynä toimiluvasta raportointikaudella maksettavalla määrällä.

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

Tammi-maaliskuussa investoinnit olivat 20,3 miljoonaa euroa (21,2). Operatiiviset investoinnit laskivat vertailukauteen verrattuna 5,4 prosenttia ja olivat 15,9 miljoonaa euroa (16,8) eli 7,1 prosenttia liikevaihdosta (7,9). Toimilupamaksujen osuus kokonaisinvestoinneista oli tammi-maaliskuussa 4,4 miljoonaa euroa (4,4). Arvioimme koko vuoden operatiivisten investointien pysyvän suunnilleen viime vuoden tasolla.

Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G-verkkojen kapasiteetin lisäyksiin sekä kuituverkkoihin ja siirtojärjestelmiin.