Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Liite Osake-pääoma Suojaus-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2013
72 702 -939 606 779 -103 546 -47 200 527 798
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden tulos oikaistu*
27 913 27 913
Muut laajan tuloksen erät


Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen
67 67
Rahavirran suojaukset 12
647


647
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

647

67 714
Tilikauden laaja tulos
0 647 0 0 27 980 28 627
Liiketoimet omistajien kanssa


Myönnetyt optiot 24-165 -165
Osinko vuodelta 2012 23-35 016 -35 016
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä0 -35 182 -35 182
31.12.2013
72 702 -292 606 779 -103 546 -54 401 521 242
1.1.2014
72 702 -292 606 779 -103 546 -54 401 521 242
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden tulos oikaistu*
12 397 12 397
Muut laajan tuloksen erät


Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen
-535 -535
Rahavirran suojaukset 12
179


179
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

179

-535 -356
Tilikauden laaja tulos
0 179 0 0 11 862 12 041
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeanti


557

557
Osakekannustinjärjestelmä 24320 320
Osinko vuodelta 2013 23-30 014 -30 014
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


557 0 -29 694 -29 137
31.12.2014
72 702 -112 607 335 -103 546 -72 235 504 144
1.1.2015
72 702 -112 607 335 -103 546 -72 235 504 144
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden tulos
50 049 50 049
Muut laajan tuloksen erät


Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen
249 249
Rahavirran suojaukset 12
112


112
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

112

249 361
Tilikauden laaja tulos
0 112 0 0 50 298 50 410
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeanti158 -158 0
Osakekannustinjärjestelmä 24407 407
Osinko vuodelta 2014 23-30 041 -30 041
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


0 158 -29 792 -29 634
31.12.2015
72 702 0 607 335 -103 388 -51 729 524 920
*Liite 36


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.