9 Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013
Poistot hyödykeryhmittäin:


Aineettomat hyödykkeet


Asiakassuhteet 10 657 9 434 8 480
Brändi 949 949 1 759
Muut aineettomat hyödykkeet 31 065 34 030 26 951
Yhteensä 42 671 44 413 37 189
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


Rakennukset ja rakennelmat 2 341 2 246 2 100
Koneet ja kalusto 109 610 108 614 107 806
Yhteensä 111 951 110 860 109 905
Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin:


Aineettomat hyödykkeet


Brändi 0 12 490 0
Muut aineettomat hyödykkeet 0 8 862 0
Yhteensä 0 21 352 0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 154 622 176 626 147 094

2014 tehdyt arvonalentumiskirjaukset aineettomista oikeuksista koostuvat pääosin käytöstä poistetun PlusTV -brändin alaskirjauksesta 12,5 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiskirjaus 8,9 milj. euroa johtuu tietojärjestelmien muutoksiin liittyvästä tietojärjestelmän alaskirjauksesta.

*Liite 36