8 Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2015 2014 2013
Käyttö- ja ylläpitokulut 39 648 34 286 31 974
Vuokrakulut 40 147 41 368 38 438
Ulkopuoliset palvelut 7 477 8 607 8 017
Muut kuluerät 36 239 38 579 44 016
Yhteensä 123 510 122 840 122 445

Tilintarkastajan palkkiot


2015 2014 2013
PricewaterhouseCoopers Oy


Tilintarkastuspalkkiot 222 257 254
Tilintarkastuslain 1.1,2§:ssä tarkoitetut toimeksiannot 6 6 6
Veroneuvonta 90 40 85
Muut palkkiot 183 152 1 126

501 455 1 471

Muihin palkkioihin 2013 on kirjattu omistuspohjan laajentumiseen liittyvien selvitysten kuluja.