7 Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2015 2014 2013
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 1 215 131 320
Vuokratuotot 2 168 585 689
Muut tuottoerät 900 1 121 1 395
Yhteensä 4 283 1 837 2 404