6 Liikevaihto

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Tuotot tavaroiden myynnistä 98 690 111 996 112 816
Tuotot palveluista 730 110 717 649 651 691
Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot 0 1 896 585
Yhteensä 828 800 831 541 765 092

Vuoden 2015 loppuun mennessä keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista oli kirjattu toteutuneita menoja ja kirjattuja voittoja (tappioilla vähennettynä) yhteensä 1,6 milj. euroa (2014 3,3 milj. euroa, 2013 1,4 milj. euroa). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saadut ennakkomaksut olivat vuoden 2015 lopussa 0,1 milj. euroa (2014 0,2 milj. euroa, 2013 0 milj. euroa).

*Liite 36