5 Liiketoimintojen yhdistäminen

2015

Tilikauden aikana ei ollut yrityshankintoja.

2014

DNA Oy hankki TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n koko osakekannat 4.6.2014. TDC on yksi johtavista yritysten dataverkkojen toimittajista Pohjoismaissa erityisesti suurille ja keskisuurille yrityksille. Kauppa maksettiin käteisellä. Hankitut yksilöitävissä olevat varat ja velat on kirjattu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liikearvo koostuu synergiaeduista, ostetun yhtiön henkilöstön osaamista sekä tulevaisuudessa hankittujen asiakkuuksien tuottoista.

1 000 €

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet

40 738
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

35 211
Laskennalliset verosaamiset

13 616
Vaihto-omaisuus

99
Myyntisaamiset ja muut saamiset

20 482
Rahavarat

12 677
Varat yhteensä

122 823
Laskennalliset verovelat

8 148
Muut pitkäaikaiset velat

3 691
Varaukset

12 620
Ostovelat ja muut velat

25 543
Velat yhteensä

50 002
Nettovarat

72 821
Hankintameno

167 710
Liikearvo

94 889

Hankintaan liittyvät menot 3,3 milj. eur on kirjattu kuluiksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Hankittujen tytäryhtiöiden liikevaihto ajalta 1.1.-31.5.2014 oli 37,2 milj. eur ja tulos 0,8 milj. eur. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2014, konsernin liikevaihto olisi ollut 870,7 milj. eur ja konsernin tulos olisi ollut 16,1 milj. eur.

2013

DNA Oy hankki Digi Plus TV Oy:n koko osakekannan 6.9.2013. PlusTV, viralliselta toiminimeltään Digi TV Plus Oy, on suomalainen vuonna 2006 perustettu antennikotien maksutv-palveluntarjoaja. Kauppa maksettiin käteisellä. Hankitut yksilöitävissä olevat varat ja velat on kirjattu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liikearvo koostuu synergiaeduista, ostetun yhtiön henkilöstön osaamisesta sekä PlusTV-tuotemerkin avulla tulevaisuudessa hankittujen asiakkuuksien tuottoista.

Hankintaan liittyvät menot 1,3 milj. euroa on kirjattu kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankitun yhtiön liikevaihto ajalta 1.1.-31.12.2013 oli 60,8 milj. euroa ja tulos 12,5 milj. euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2013, konsernin liikevaihto olisi ollut 807,5 milj. euroa ja konsernin tulos olisi ollut 28,7 milj. euroa. Hankinta-ajankohdan jälkeinen liikevaihto oli 19,7 milj. euroa.

1 000 €

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet

21 409
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

25
Laskennalliset verosaamiset

22 531
Myyntisaamiset ja muut saamiset

2 015
Rahavarat

6 302
Varat yhteensä

52 282
Laskennalliset verovelat

4 817
Ostovelat ja muut velat

12 312
Velat yhteensä

17 129
Nettovarat

35 153
Hankintameno

46 391
Liikearvo

11 238