4 Segmentti-tiedot

Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu liiketoiminta-alueittain seuraavasti:

DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille yhteydenpidon, tiedonhaun, turvallisuuden ja viihteen monipuoliset tietoliikennepalvelut, kuten matkapuhelimet ja matkapuhelinliittymät, laajakaistapalvelut (liikkuva ja kiinteä), tietoturvapalvelut, tv-palvelut liittymistä kanavapaketteihin sekä lankapuhelinliittymät.

DNA tarjoaa yrityksille valtakunnalliset, vakioidut ja helppokäyttöiset viestintä- ja verkottumisratkaisut, kuten matkaviestinpalvelut, tietoliikennepalvelut, puhepalvelut, kokonaisratkaisut sekä palvelut kansallisille ja kansainvälisille teleoperaattoreille.

Segmenttien tulosseurannan pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaihto, käyttökate ja liiketulos. Segmenteille kohdistamattomat erät sisältävät rahoituserät, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja verot.

DNA-konserni toimii Suomessa, ja sen liikevaihto kertyy pääasiassa Suomesta. Vuonna 2015 konsernin liikevaihdosta kertyi ulkomailta 16,8 milj. euroa (2014 15,1 milj. euroa, 2013 16,3 milj. euroa).

DNA-konsernin laajan valikoiman tuotteet ja palvelut on suunnattu massamarkkinoille, joten riippuvuus yksittäisistä asiakkaista on vähäinen.

1.1.-31.12.20151 000 €Liiketoimintasegmentit Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Kohdistamattomat Konserni yhteensä
Liikevaihto 596 250 232 550
828 800
Käyttökate 154 577 73 137
227 714
Poistot ja arvonalentumiset 98 565 56 057
154 622
Liiketulos 56 012 17 081
73 093
Rahoituserät

-11 514 -11 514
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

14 14
Tulos ennen veroja


61 593
Tilikauden tulos


50 049

Investoinnit* 101 466 48 171 5 028 154 664
Henkilöstö, kauden lopussa 1 000 672
1 672

1.1.-31.12.2014 Oikaistu**1 000 €Liiketoimintasegmentit Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Kohdistamattomat Konserni yhteensä
Liikevaihto 620 372 211 168
831 541
Käyttökate 141 339 60 888
202 227
Poistot ja arvonalentumiset 118 366 58 260
176 626
Liiketulos 22 974 2 628
25 601
Rahoituserät

-10 451 -10 451
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

17 17
Tulos ennen veroja


15 168
Tilikauden tulos


12 397

Investoinnit* 98 748 46 053 4 752 149 553
Henkilöstö, kauden lopussa 1 039 709
1 748

1.1.-31.12.2013 Oikaistu**1 000 €Liiketoimintasegmentit Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Kohdistamattomat Konserni yhteensä
Liikevaihto 592 090 173 003
765 092
Käyttökate 131 920 57 486
189 406
Poistot ja arvonalentumiset 97 524 49 571
147 094
Liiketulos 34 397 7 915
42 312
Rahoituserät

-5 965 -5 965
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

-33 -33
Tulos ennen veroja


36 314
Tilikauden tulos


27 913

Investoinnit* 91 151 34 988 2 276 128 415
Henkilöstö, kauden lopussa 1 104 459
1 563
*Kaikki investoinnit eivät sisälly johdolle raportoitaviin segmentti-investointeihin (esim. rahoitusleasing ja edustajapalkkiot).
**Liite 36Segmenttien tulosseurannan pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaihto, käyttökate ja liiketulos. Yhtiön näkemyksen mukaan käyttökate -tunnusluku antaa merkittävää lisätietoa sekä johdolle että tilinpäätöksen lukijoille, sillä siitä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro yhtiön liiketoiminnan tuloksesta tai rahavirroista.

Käyttökate -tunnusluku ei ole IFRS:n mukaan määritelty kirjanpidollinen tunnusluku, eikä sitä tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai vastaavien IFRS:n mukaisten tunnuslukujen korvaajina. Käyttökate -tunnuslukua ei tulisi pitää vaihtoehtona (a) liiketulokselle tai tilikauden tulokselle liiketoiminnan tulosten arvioinnissa, (b) liiketoiminnan, investointien tai rahoituksen rahavirralle arvioitaessa kykyä kassatarpeiden täyttämiseen tai (c) muille IFRS:n mukaisille tunnusluvuille, tai kannattavuuden ja likviditeetin mittareina.