35 Osakkeen omistuksen jakauma ja tiedot osakkeen omistajista

Osakeomistuksen jakauma 31.12.2015
%
Yksityiset yritykset
96,5 %
Julkiset yritykset
3,5 %Tiedot osakkeenomistajista kpl Osuus osakkeista ja äänimäärästä, %
Finda Oy 4 230 787 49,9 %
PHP Holding Oy 3 184 425 37,6 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 424 689 5,0 %
Anvia Oyj 294 312 3,5 %
Lohjan Puhelin Oy 220 877 2,6 %
Muut omistajat 132 780 1,6 %


Osakeomistuksen jakauma 31.12.2014
%
Yksityiset yritykset
96,5 %
Julkiset yritykset
3,5 %Tiedot osakkeenomistajista kpl Osuus osakkeista ja äänimäärästä, %
Finda Oy 4 230 787 49,9 %
PHP Holding Oy 3 184 425 37,6 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 424 689 5,0 %
Anvia Oyj 294 312 3,5 %
Lohjan Puhelin Oy 220 877 2,6 %
Muut omistajat 124 043 1,5 %Osakeomistuksen jakauma 31.12.2013
%
Yksityiset yritykset
96,5 %
Julkiset yritykset
3,5 %Tiedot osakkeenomistajista kpl Osuus osakkeista ja äänimäärästä, %
Finda Oy 4 230 787 49,9 %
PHP Holding Oy 3 184 425 37,6 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 424 689 5,0 %
Anvia Oyj 294 312 3,5 %
Lohjan Puhelin Oy 220 877 2,6 %
Muut omistajat 123 442 1,5 %