32 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

1,000 €

1 000 € 2015 2014 2013
Arvonlisäveron palautusvastuu 969 1 180 0

Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedossa 31.