31 Muut vuokrasopimukset

1 000 € 2015 2014 2013
Konserni vuokralle ottajana


Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:


Yhden vuoden kuluessa 50 932 40 198 29 013
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 45 537 36 267 20 762
Yli viiden vuoden kuluttua 38 783 38 706 6 766
Yhteensä 135 253 115 171 56 541

Konserni on vuokrannut mm. toimitiloja, teletiloja, mastoja ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat 1–6 vuoden välillä, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Vuoden 2015 aikana muiden vuokrasopimusten perusteella maksettiin vuokramenoja 40,1 milj. euroa (2014 41,4 milj. euroa, 2013 38,4 milj. euroa). Konsernilla on näihin sopimuksiin liittyvä 4,9 milj. euron (2014 11,6 milj. euron, 2013 0,8 milj.euron) varaus (liitetieto 26 Varaukset).