30 Johdannaiset

2015

Vuonna 2015 DNA sovelsi rahavirran suojauslaskentaa nimellisarvoltaan maksimissaan 14,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksiin (68,0 milj. e). Vuoden 2015 lopussa ei ollut avoinna yhtään koronvaihtosopimusta.

2014

milj. €< 1 vuosi 1–5 vuotta > 5 vuotta
Rahavirran suojaukseen määritellyt johdannaissopimukset:
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo 14 - -

Positiivinen Käypä arvo - - -

Negatiivinen Käypä arvo 0,1 - -


Vuonna 2014 DNA on soveltanut rahavirran suojauslaskentaa nimellisarvoltaan maksimissaan 68,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksiin (80,0 milj. e). Vuoden 2014 lopussa avoinna oli vain yksi koronvaihtosopimus ja se oli suojauslaskennan piirissä. Kyseisen johdannaissopimuksen määrä lyhenee puolivuosittain lainan lyhenemisen mukana. Tilinpäätöksen tehokkuustestauksessa ei todettu tehottomuutta.

2013

milj. €< 1 vuosi 1–5 vuotta > 5 vuotta
Rahavirran suojaukseen määritellyt johdannaissopimukset:
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo - 68 -

Positiivinen Käypä arvo - - -

Negatiivinen Käypä arvo - 0,5 -


Johdannaisten käypien arvojen hierarkia

Taso 1 - täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

Taso 2 - muut todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina)

Taso 3 - ei todettavissa olevat syöttötiedot

2015

Noteerauksen todettavuus Taso 1 Taso 2 Taso 3
Koronvaihtosopimukset - - -
2014
Noteerauksen todettavuus Taso 1 Taso 2 Taso 3
Koronvaihtosopimukset - -0,1 -
2013
Noteerauksen todettavuus Taso 1 Taso 2 Taso 3
Koronvaihtosopimukset - -0,5 -

Yhtiöllä vuoden vaihteessa avoinna olevissa johdannaissopimuksissa ei ole nettoutusjärjestelyä voimassa.