29 Velkojen käyvät arvot

Pitkäaikaiset rahoitusvelat


2015 2014 2013
1 000 € Kp-arvo Käypä arvo Kp-arvo Käypä arvo Kp-arvo Käypä arvo
Lainat rahoituslaitoksilta 113 954 114 618 74 524 74 344 118 658 118 674
Joukkovelkakirjalainat 247 797 256 945 247 232 250 162 0 0
Muut lainat 0 0 4 616 4 923 105 408 104 542
Rahoitusleasingvelat 583 583 733 733 1 780 1 780
Yhteensä 362 334 372 146 327 105 330 162 225 845 224 996Lyhytaikaiset rahoitusvelat

2015 2014 2013

Kp-arvo Käypä arvo Kp-arvo Käypä arvo Kp-arvo Käypä arvo
Lainat rahoituslaitoksilta 35 138 35 220 44 134 44 119 47 113 47 109
Muut lainat 39 904 39 904 117 681 117 759 79 146 79 230
Rahoitusleasingvelat 168 168 1 115 1 115 1 619 1 619
Yhteensä 75 210 75 292 162 929 162 993 127 879 127 958

Velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkojen tulevat rahavirrat käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinakorkoa lisättynä yrityksen riskipreemiolla. Joukkovelkakirjalainan markkina-arvo on kahdelta pankilta saatujen vuoden lopun markkinanoteerausten keskiarvo. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo ei eroa merkittävästi kirjanpitoarvosta.