27 Rahoitusvelat

1 000 € 2015 2014 2013
Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta 113 954 74 524 118 658
Joukkovelkakirjalainat 247 797 247 232 0
Muut lainat 0 4 616 105 408
Rahoitusleasingvelat 583 733 1 780
Yhteensä 362 334 327 105 225 845
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta 35 138 44 134 47 113
Yritystodistukset 39 904 114 604 74 701
Muut lainat 0 3 076 4 446
Rahoitusleasingvelat 168 1 115 1 619
Yhteensä 75 210 162 929 127 879
Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat: 2015 2014 2013
1 000 €


Yhden vuoden kuluessa 170 1 146 1 645
Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden ajan 649 678 1 654
Yli viiden vuoden kuluttua 0 142 311
Yhteensä 819 1 965 3 610
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -68 -117 -211
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo 751 1 848 3 399
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo


Yhden vuoden kuluessa 168 1 129 1 619
Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 583 627 1 558
Yli viiden vuoden kuluttua 0 92 221
Yhteensä 751 1 848 3 399
Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 819 1 965 3 610