26 Varaukset

1 000 € 1.1.2015 Lisäys Käytetyt varaukset Varaukset liiketoimintojen yhdistämisestä Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 31.12.2015
Purkuvaraus 9 211 1 -649
0 8 563
Uudelleenjärjestelyvaraus 2 114 0 -1 961
0 152
Tappiolliset sopimukset 11 780 869 -1 129
-6 586 4 935
Muu varaus 89 376 0
-89 376
Yhteensä 23 194 1 246 -3 739 0 -6 675 14 027

1 000 € 1.1.2014 Lisäys Käytetyt varaukset Varaukset liiketoimintojen yhdistämisestä Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 31.12.2014
Purkuvaraus 6 810 310 0 548 1 543 9 211
Uudelleenjärjestelyvaraus 205 4 860 -2 967 15 0 2 113
Tappiolliset sopimukset 767 174 -99 11 607 -668 11 781
Muu varaus 0 0 0 89 0 89
Yhteensä 7 782 5 344 -3 066 12 259 875 23 1941 000 € 1.1.2013 Lisäys Käytetyt varaukset Varaukset liiketoimintojen yhdistämisestä Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 31.12.2013
Purkuvaraus 6 519 0 -195
486 6 810
Uudelleenjärjestelyvaraus 1 449 0 -1 244
0 205
Tappiolliset sopimukset 1 073 0 -302
-4 767
Yhteensä 9 041 0 -1 741 0 482 7 7821 000 €


2013 2014 2015
Pitkäaikaiset varaukset


7 579 20 057 13 023
Lyhytaikaiset varaukset


203 3 137 1 004
Yhteensä


7 782 23 194 14 027

Purkuvaraus

Purkuvaraus koostuu laitetilojen, mastojen sekä puhelinpylväiden arvioiduista purkukustannuksista. Puhelinpylväiden arvioitu purkuaika on noin 15 vuotta ja laitetilojen sekä mastojen 25 vuotta. Purkukustannuksien realisoitumiseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Uudelleenjärjestelyt

DNA ilmoitti elokuussa 2014 yhdistävänsä DNA Business -liiketoimintansa, yritysten tietoturvaratkaisuihin keskittyneen Forte Netservices Oy -tytäryhtiönsä sekä kesäkuun alussa ostamansa TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdeksi yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi. Tähän liittyen TDC Hosting Oy ja Forte Netservices Oy sulautuvat suunnitelman mukaisesti DNA Oy:öön 31. lokakuuta 2014 ja TDC Oy Finland 31. joulukuuta 2014. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä yhteistoimintaneuvottelu käynnistyi elokuussa ja se saatiin päätökseen 14.10.2014. Tähän liittyen tehtiin 4,9 miljoonan euron varaus. Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus sisältää varautumista irtisanomisista aiheutuviin menoihiin. Irtisanomisiin liittyvä varaus realisoitui vuoden 2015 aikana.

Tappiolliset sopimukset

Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus koostuu pääosin ei purettavissa olevasta vuokrasopimuksesta. Tilikaudella konserni on vuokrannut osan tiloista edelleen ja varausta on purettu. Varaus kattaa tyhjien toimitilojen tulevat vuokrakustannukset. Varaus on diskontattu. Ei purettavissa oleva vuokrasopimus päättyy vuonna 2025.