21 Vaihto-omaisuus

1 000 € 2015 2014 2013
Aineet ja tarvikkeet 21 082 19 497 20 806
Yhteensä 21 082 19 497 20 806

Raportointikauden aikana tuloslaskelmaan kirjattiin aineista ja tarvikkeista kuluksi yhteensä 97,3 milj. euroa (2014 109,6 milj. euroa, 2013 106,9 milj. euroa).