20 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

1 000 €
Laskennalliset verosaamiset 2015 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12.
Rahoitusvarat 28
-28
0
Varaukset 4 524 -1 770 -62
2 691
Rahoitusleasingsopimukset 415 -128

287
Konsernieliminoinnit 8 474 -2 424

6 050
Vahvistetut tappiot 11 715 -11 520

195
Verotuksessa vähentämättömät poistot 4 779 2 133

6 912
Muut väliaikaiset erot 1 256 1 449

2 705
Yhteensä 31 190 -12 260 -90 0 18 840


Laskennalliset verovelat 2015 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä 28 213 -4 580

23 633
Nopeutetut poistot verotuksessa 78 209

287
Muut väliaikaiset erot 4 228 137

4 365
Yhteensä 32 518 -4 234 0 0 28 285


Laskennalliset verosaamiset 2014 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12.
Rahoitusvarat 88 56 -115
29
Varaukset 1 827 -5 134 2 568 4 524
Rahoitusleasingsopimukset 515 -100

415
Konsernieliminoinnit 10 894 -2 420

8 474
Vahvistetut tappiot 18 371 -6 656

11 715
Verotuksessa vähentämättömät poistot 2 -5 237
10 013 4 779
Muut väliaikaiset erot 151 54
1 051 1 256
Yhteensä 31 847 -14 308 19 13 632 31 190


Laskennalliset verovelat 2014 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12. Oikaistu*
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä 28 507 -8 441
8 147 28 213
Nopeutetut poistot verotuksessa 6 601 -6 524
0 78
Muut väliaikaiset erot 3 853 375
0 4 228
Yhteensä 38 961 -14 590 0 8 147 32 518
* Liite 36


Laskennalliset verosaamiset 2013 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12.
Rahoitusvarat 306 -56 -162
88
Varaukset 2 596 -752 -17
1 827
Rahoitusleasingsopimukset 735 -220

514
Konsernieliminoinnit 16 305 -5 411

10 894
Vahvistetut tappiot 0 -4 133
22 504 18 371
Muut väliaikaiset erot 0 123
30 153
Yhteensä 19 941 -10 450 -178 22 534 31 847


Laskennalliset verovelat 2013 1.1. Kirjattu tulos-laskelmaan Kirjattu muihin laajan tulokseen eriin Hankitut liiketoimet 31.12.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä 38 626 -14 937
4 817 28 507
Nopeutetut poistot verotuksessa 7 493 -891
0 6 602
Muut väliaikaiset erot 4 316 -463
0 3 853
Yhteensä 50 436 -16 291 0 4 817 38 961