18 Myytävissä olevat rahoitusvarat

1 000 € 2015 2014 2013
Noteeraamattomat osakesijoitukset 215 215 215
Yhteensä 215 215 215

Myytävissä olevien rahoitusvarojen täsmäytyslaskelma

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 215 215 215
Tilikauden lopussa 215 215 215