17 Osuudet osakkuusyrityksissä

1 000 € 2015 2014 2013
Tilikauden alussa 2 155 2 142 1 784
Osuus tilikauden tuloksesta 10 17 -33
Lisäykset 0 0 407
Vähennykset -980 -4 -16
Tilikauden lopussa 1 186 2 155 2 142

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa vuosina 2015, 2014 ja 2013.

Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä yhtiöiden varat, velat, liikevaihto ja tulos-osuus.

1 000 €

2015 Kotipaikka Varat Velat Liike-vaihto Tulos-osuus Omistus-osuus
Suomen Numerot Numpac Oy Helsinki 718 251 1 568 10 25 %
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 Pori 2 962 396 304 0 36 %
Kiinteistö Oy Siilinjärven Toritie Siilinjärvi 333 3 35 0 38 %2014 Kotipaikka Varat Velat Liike-vaihto Tulos-osuus Omistus-osuus
Suomen Numerot Numpac Oy Helsinki 793 355 1 514 10 25 %
Booxmedia Oy* Helsinki 863 120 1 349 -174 27 %
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 Pori 2 967 501 303 0 36 %
Kiinteistö Oy Siilinjärven Toritie Siilinjärvi 339 7 37 0 38 %2013 Kotipaikka Varat Velat Liike-vaihto Tulos-osuus Omistus-osuus
Suomen Numerot Numpac Oy Helsinki 618 208 1 305 20 25 %
Booxmedia Oy* Helsinki 612 33 465 -139 27 %
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 Pori 2 500 84 300 0 36 %
Kiinteistö Oy Siilinjärven Toritie Siilinjärvi 344 5 41 0 38 %* Booxmedia Oy myytiin toukokuussa 2015.
Osuudet yhteisjärjestelyssä


Omistus-osuus
Suomen Yhteisverkko Oy 49 %

Yhteisjärjestely perustettiin vuonna 2014 ja on luokiteltu yhteiseksi toiminnoksi. Yhteisen toiminnon osapuolilla on varoja koskevia oikeuksia ja järjestelyyn liittyviä velvoitteita, ja sopimusjärjestelyssä määrätään tuottojen ja kulujen jakamisesta yhteisjärjestelyn osapuolten kesken. Osapuolet mm. jakavat yhtiön kapasiteetin sopimuksen mukaisesti. DNA sisällyttää konsernitilinpäätökseensä sopimuksen mukaisen osuuteensa (2015 42%, 2014 40%) varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.