15 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Maksetut ennakot ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
1.1.2013

Hankintameno 509 31 570 956 606 873 36 611 1 026 169
Kertyneet poistot
-10 931 -609 711

-62 642
Kirjanpitoarvo 509 20 640 346 895 873 36 611 405 526
1.1.-31.12.2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 509 20 640 346 895 873 36 611 405 526
Lisäykset ja siirrot 21 935 99 328
-3 523 96 761
Liiketoimintojen yhdistäminen

24

24
Vähennykset
-28 -495

-523
Vähennysten ja siirtojen poistot
15 402

417
Tilikauden poisto
-2 100 -107 806

-109 906
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 530 19 461 338 349 873 33 088 392 299
31.12.2013

Hankintameno 530 32 477 1 055 464 873 33 088 1 122 431
Kertyneet poistot
-13 016 -717 115

-730 131
Kirjanpitoarvo 530 19 461 338 349 873 33 088 392 299
1.1.-31.12.2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa 530 19 461 338 349 873 33 088 392 299
Lisäykset ja siirrot
1 654 102 180
14 593 118 427
Liiketoimintojen yhdistäminen 187 900 34 075

35 162
Vähennykset

-727
-1 996 -2 723
Vähennysten ja siirtojen poistot

108

108
Tilikauden poisto
-2 246 -108 614

-110 860
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 717 19 769 365 371 873 45 685 432 414
31.12.2014

Hankintameno 717 35 031 1 190 992 873 45 685 1 273 298
Kertyneet poistot
-15 262 -825 621

-840 883
Kirjanpitoarvo 717 19 769 365 371 873 45 685 432 414
1.1.-31.12.2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa 717 19 769 365 371 873 45 685 432 414
Lisäykset ja siirrot
1 950 69 152
52 733 123 835
Vähennykset

-3 126
0 -3 126
Vähennysten ja siirtojen poistot

2 705

2 705
Tilikauden poisto
-2 341 -109 610

-111 951
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 717 19 378 324 491 873 98 418 443 877
31.12.2015

Hankintameno 717 36 981 1 257 017 873 98 418 1 394 007
Kertyneet poistot
-17 603 -932 526

-950 130
Kirjanpitoarvo 717 19 378 324 491 873 98 418 443 877

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella hankittua omaisuutta seuraavasti:

1,000 €

Koneet ja kalusto


2015 2014 2013
Hankintameno 85 470 85 470 85 470
Kertyneet poistot 85 469 85 013 83 942
Kirjanpitoarvo 1 457 1 528