14 Osakekohtainen tulos

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos (1000 EUR) 50 049 12 397 27 913
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000 kpl) 8 487 8 479 8 479
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 5,90 1,46 3,29

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

*Liite 36