12 Rahoituskulut

1 000 € 2015 2014 2013
Arvonmuutokset johdannaisista, ei suojauslaskennassa 0 -150 -107
Korkokulut rahoitusveloista 12 499 11 492 7 282
Yhteensä 12 499 11 342 7 175

Muut laajan tuloksen erät

Rahoitusinstrumentteihin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät sekä niihin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat seuraavat:


2015 2014 2013

Siirretty tilikauden tulokseen ennen veroja Käyvän arvon muutos Vero- vaikutus Muihin laajan tuloksen eriin yhteensä verojen jälkeen Siirretty tilikauden tulokseen ennen veroja Käyvän arvon muutos Vero- vaikutus Muihin laajan tuloksen eriin yhteensä verojen jälkeen Siirretty tilikauden tulokseen ennen veroja Käyvän arvon muutos Vero- vaikutus Muihin laajan tuloksen eriin yhteensä verojen jälkeen
Rahavirran suojaukset 155 -14 -28 112 376 -82 -115 179 754 54 -162 647
Yhteensä 155 -14 -28 112 376 -82 -115 179 754 54 -162 647