11 Rahoitustuotot

1 000 € 2015 2014 2013
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 984 889 1 208
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 2 2 2
Yhteensä 986 891 1 210