Konsernin laaja tuloslaskelma


1 000 € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 Oikaistu* 1.1.–31.12.2013 Oikaistu*
Tilikauden tulos
50 049 12 397 27 913
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen
249 -535 67
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:Rahavirran suojaukset 12 112 179 647
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
361 -356 714
Tilikauden laaja tulos yhteensä
50 410 12 041 28 627

JakautuminenEmoyrityksen omistajille
50 410 12 041 28 627

* Liite 36

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.