DNA:n vuosi 2018 käynnistyi vahvasti – matkaviestinpalveluiden liikevaihto ennätyskorkealla

 

 

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2018 tiedot esitetään taulukoissa IFRS-standardien edellyttämällä tavalla sekä raportoituina soveltaen 1.1.2018 käyttöönotettuja IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja että oikaistuina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Raportin selostusosan analyysi on laadittu vertailukelpoisilla tiedoilla, jolloin vuoden 2018 tiedot on esitetty oikaistuina vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Lisätietoja: liitetieto 11. 

Tammi–maaliskuu 2018

 • Liikevaihto kasvoi 4,2 % ja oli 222,3 miljoonaa euroa (213,4).
 • Käyttökate kasvoi 9,6 % ja oli 72,3 miljoonaa euroa (65,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 32,5 % (30,9).
 • Katsaus- ja vertailukausilla ei ollut käyttökatteen tai liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • Liiketulos kasvoi 23,3 % ja oli 35,6 miljoonaa euroa (28,9). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 16,0 prosenttia (13,5).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 14,7 prosenttia ja oli 56,4 miljoonaan euroon (49,2).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,19 euroa (0,16).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,9 prosenttia 2 811 000 liittymään (2 732 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,0 euroa (17,8).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,9 prosenttia (21,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) oli 1 138 000 liittymää (1 120 000).

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. 

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 on esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tulostusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.


Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Liikevaihto 222,3 222,3 213,4 4,2 % 886,1
Käyttökate 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
- osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 %
30,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate** 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
- osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 %
30,7 %
Poistot ja arvonalentumiset 35,4 36,7 37,1
148,2
Liiketulos 35,2 35,6 28,9 23,3 % 123,5
- osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 %
13,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos** 35,2 35,6 28,9 23,3 % 126,6
- osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 %
14,3 %
Tulos ennen veroja 30,6 31,0 26,6 16,3 % 114,2
Tilikauden tulos 24,4 24,7 21,2 16,6 % 93,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,4 15,2 12,5
13,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,7 18,2 14,9
15,5
Investoinnit 19,9 20,3 21,2 -4,3 % 144,0
Rahavirta investointien jälkeen -7,9 -7,9 10,3
107,7
Vapaa kassavirta omalle pääomalle -3,5 -3,5 14,7
118,8
Nettovelka 304,0 304,0 314,3
304,3
Nettovelka/käyttökate 1,08 1,05 1,19
1,12
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,9 62,9 57,6
50,3
Omavaraisuusaste, % 38,8 37,2 45,3
50,6
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16
0,71
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16
0,71
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 599 1 599 1 684
1 601

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

**Konsernin tunnusluvut

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi vuonna 2018:

 • 19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
 • 19.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018