DNA:n liikevaihto ja liiketulos olivat vuonna 2017 ennätyskorkealla tasolla

Tämä on päivitetty versio 2.2.2018 julkaistusta DNA:n vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Korjaukset koskevat osakekohtaista tulosta 2017 ja osakkeiden antioikaistun lukumäärän keskiarvoa. Korjaukset on merkitty tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 234,6 miljoonaa euroa (225,2).
 • Käyttökate kasvoi 28,1 prosenttia 65,7 miljoonaan euroon (51,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 28,0 prosenttia (22,8).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 65,7 miljoonaa euroa (57,5).
 • Liiketulos kasvoi 85,2 prosenttia 26,9 miljoonaan euroon (14,5). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 11,5 prosenttia (6,4).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 29,9 miljoonaa euroa (20,8).
 •  Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,0 euroa (17,5).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,1 prosenttia (17,8).

Tammi–joulukuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 886,1 miljoonaa euroa (858,9).
 • Käyttökate kasvoi 15,0 prosenttia 271,8 miljoonaan euroon (236,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,7 prosenttia (27,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 271,8 miljoonaa euroa (247,1).
 • Liiketulos kasvoi 35,4 prosenttia 123,5 miljoonaan euroon (91,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,9 prosenttia (10,6).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 126,6 miljoonaa euroa (102,1).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,5 prosenttia 2 811 000 liittymään (2 742 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,4 euroa (17,1).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,3 prosenttia (16,1).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi ja oli vuoden lopussa 1 130 000 liittymää
  (1 113 000).

Hallituksen varojenjakoehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta sekä palauttaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 0,63 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kaiken kaikkiaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksetaan osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018

DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Milj. € 10-12/2017 10-12/2016 Muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos-%
Liikevaihto 234,6 225,2 4,2 % 886,1 858,9 3,2 %
Käyttökate 65,7 51,3 28,1 % 271,8 236,3 15,0 %
- osuus liikevaihdosta, % 28,0 % 22,8 %
30,7 % 27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 65,7 57,5 14,2 % 271,8 247,1 10,0 %
- osuus liikevaihdosta, % 28,0 % 25,5 %
30,7 % 28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 38,8 36,7
148,2 145,0
Liiketulos 26,9 14,5 85,2 % 123,5 91,2 35,4 %
- osuus liikevaihdosta, % 11,5 % 6,4 %
13,9 % 10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 29,9 20,8 44,2 % 126,6 102,1 24,0 %
- osuus liikevaihdosta, % 12,8 % 9,2 %
14,3 % 11,9 %
Tulos ennen veroja 24,6 12,2 102,3 % 114,2 81,7 39,8 %
Tilikauden tulos 21,6 9,6 123,8 % 93,1 65,2 42,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,5 6,1
13,1 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,5 6,8
15,5 11,6
Investoinnit 74,1 58,7 26,1 % 144,0 143,6 0,3 %
Rahavirta investointien jälkeen -2,1 3,8
107,7 83,5
Vapaa kassavirta omalle pääomalle - -
118,8 92,6
Nettovelka - -
304,3 321,7
Nettovelka/käyttökate 1,16 1,57
1,12 1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % - -
50,3 53,9
Omavaraisuusaste, % - -
50,6 48,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,07
0,71** 0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,07
0,71** 0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa - -
1 601 1 668

* Konsernin tunnusluvut

**DNA korjasi luvun pörssitiedotteella 5.2.2018.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n yhtiökokous ja taloudellinen raportointi vuonna 2018:

 • 1.3.2018: Vuosikertomus 2017
 • 22.3.2018: Varsinainen yhtiökokous
 • 19.4.2018: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
 • 19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
 • 19.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018