DNA:n liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat tammi–syyskuussa

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Heinä–syyskuu 2017

 • Liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja oli 218,8 miljoonaa euroa (221,5).
 • Käyttökate kasvoi 9,3 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon (66,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,2 prosenttia (30,0).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 72,6 miljoonaa euroa (70,9).
 • Liiketulos kasvoi 27,2 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon (29,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 17,0 prosenttia (13,2).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 37,3 miljoonaa euroa (33,9).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,5 euroa (17,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 19,1 prosenttia (17,8).

Tammi–syyskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 651,5 miljoonaa euroa (633,7).
 • Käyttökate kasvoi 11,4 prosenttia 206,1 miljoonaan euroon (185,0). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 31,6 prosenttia (29,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 206,1 miljoonaa euroa (189,6).
 • Liiketulos kasvoi 25,9 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon (76,7). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 14,8 prosenttia (12,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 96,6 miljoonaa euroa (81,3).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,2 prosenttia 2 790 000 liittymään (2 731 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (17,0).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,4 prosenttia (15,5).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 130 000 liittymää
  (1 115 000).

DNA:n vuoden 2017 tulosohjeistusta nostettiin 13.10.2017 kannattavuuden osalta

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2017 (julkaistu 31.1.2017):

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioitiin pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 7-9/2017 7-9/2016 Muutos-% 1-9/2017 1-9/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 218,8 221,5 -1,2 % 651,5 633,7 2,8 % 858,9
Käyttökate 72,6 66,4 9,3 % 206,1 185,0 11,4 % 236,3
- osuus liikevaihdosta, % 33,2 % 30,0 %
31,6 % 29,2 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 72,6 70,9 2,3 % 206,1 189,6 8,7 % 247,1
- osuus liikevaihdosta, % 33,2 % 32,0 %
31,6 % 29,9 %
28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 35,3 37,0
109,5 108,3
145,0
Liiketulos 37,3 29,3 27,2 % 96,6 76,7 25,9 % 91,2
- osuus liikevaihdosta, % 17,0 % 13,2 %
14,8 % 12,1 %
10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 37,3 33,9 10,1 % 96,6 81,3 18,9 % 102,1
- osuus liikevaihdosta, % 17,0 % 15,3 %
14,8 % 12,8 %
11,9 %
Tulos ennen veroja 34,8 26,9 29,4 % 89,5 69,5 28,8 % 81,7
Tilikauden tulos 27,8 21,5 29,3 % 71,5 55,6 28,7 % 65,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,7 12,4
13,5 10,7
9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,4 16,2
16,1 13,9
11,6
Investoinnit 24,4 30,3 -19,4 % 70,0 84,9 -17,6 % 143,6
Rahavirta investointien jälkeen 66,3 39,4
109,8 79,7
83,5
Nettovelka 302,0 373,1
302,0 373,1
321,7
Nettovelka/käyttökate 1,04 1,41
1,10 1,51
1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 51,9 69,0
51,9 69,0
53,9
Omavaraisuusaste, % 48,6 45,8
48,6 45,8
48,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,21 0,17
0,54 0,44
0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,21 0,17
0,54 0,44
0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa


1 636 1 669
1 668

* Konsernin tunnusluvut

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n pääomamarkkinapäivä 2017 taloudellinen raportointi vuonna 2018:

 • DNA:n pääomamarkkinapäivä järjestetään tiistaina 21.11.2017 Helsingissä
 • 2.2.2018: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
 • 22.3.2018: Varsinainen yhtiökokous
 • 19.4.2018: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
 • 19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
 • 18.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018