DNA:lla vahva vuosipuolisko – liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat myös toisella neljänneksellä

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti−kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 219,3 miljoonaa euroa (210,2).
 • Käyttökate kasvoi 15,5 prosenttia 67,6 miljoonaan euroon (58,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,8 prosenttia (27,9).
 • Liiketulos kasvoi 36,8 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (22,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,9 prosenttia (10,6).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,5 euroa (16,8).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,4 prosenttia (15,0).

Tammi−kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 432,7 miljoonaa euroa (412,2).
 • Käyttökate kasvoi 12,5 prosenttia 133,6 miljoonaan euroon (118,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,9 prosenttia (28,8).
 • Liiketulos kasvoi 25,2 prosenttia 59,4 miljoonaan euroon (47,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,7 prosenttia (11,5).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 3,2 prosenttia 2 754 000 liittymään (2 668 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,0 euroa (16,6).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,1 prosenttia (14,3).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 125 000 liittymää
  (1 116 000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät ennallaan

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvutLuvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 4-6/2017 4-6/2016 Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 219,3 210,2 4,3 % 432,7 412,2 5,0 % 858,9
Käyttökate 67,6 58,6 15,5 % 133,6 118,7 12,5 % 236,3
- osuus liikevaihdosta, % 30,8 % 27,9 %
30,9 % 28,8 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 67,6 58,6 15,5 % 133,6 118,7 12,5 % 247,1
- osuus liikevaihdosta, % 30,8 % 27,9 %
30,9 % 28,8 %
28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 37,1 36,3
74,2 71,3
145,0
Liiketulos 30,5 22,3 36,8 % 59,4 47,4 25,2 % 91,2
- osuus liikevaihdosta, % 13,9 % 10,6 %
13,7 % 11,5 %
10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 30,5 22,3 36,8 % 59,4 47,4 25,2 % 102,1
- osuus liikevaihdosta, % 13,9 % 10,6 %
13,7 % 11,5 %
11,9 %
Tulos ennen veroja 28,1 19,9 41,2 % 54,7 42,6 28,4 % 81,7
Tilikauden tulos 22,5 15,9 41,6 % 43,7 34,0 28,3 % 65,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,2 9,6
12,5 10,0
9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,2 12,4
15,1 13,0
11,6
Investoinnit 24,4 33,8 -27,9 % 45,5 54,6 -16,6 % 143,6
Rahavirta investointien jälkeen 33,2 11,2
43,5 40,3
83,5
Nettovelka 358,3 412,4
358,3 412,4
321,7
Nettovelka/käyttökate 1,32 1,76
1,34 1,74
1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 63,6 79,5
63,6 79,5
53,9
Omavaraisuusaste, % 47,5 44,9
47,5 44,9
48,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,17 0,12
0,33 0,27
0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,17 0,12
0,33 0,27
0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa


1 666 1 702
1 668
* Konsernin tunnusluvut

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi ja pääomamarkkinapäivä vuonna 2017:

 • Tammi–syyskuun osavuosikatsaus ja tiedotustilaisuudet 20.10.2017
 • DNA:n pääomamarkkinapäivä 21.11.2017