7 Lähipiiritapahtumat


Yhtiön lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt (Finda Oy, PHP Holding Oy), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset, yhteisjärjestelyt ja hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.
Konsernin lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat lähipiiritapahtumat:
Q1 2017
1 000 € Huomattavaa vakutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 4 -
Ostot 707 98
Saamiset 3 -
Velat 204 -
Q1 2016
1 000 € Huomattavaa vakutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 4 -
Ostot 708 131
Saamiset 2 -
Velat 1 2


1-12/2016
1 000 € Huomattavaa vakutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset
Myynnit 30 -
Ostot 2 776 475
Saamiset 2 -
Velat 3 -