6 Varaukset


1 000 € 1.1.2017 Lisäys Käytetyt varaukset Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 31.3.2017
Purkuvaraus 7 627
-715
6 912
Uudelleenjärjestelyvaraus 671
-395 -133 142
Tappiolliset sopimukset 3 207 320 -33 -25 3 470
Muu varaus 586


586
Yhteensä 12 090 320 -1 143 -158 11 110


Purkuvaraus

Purkuvaraus koostuu laitetilojen, mastojen sekä puhelinpylväiden arvioiduista purkukustannuksista. Puhelinpylväiden arvioitu purkuaika on noin 15 vuotta ja laitetilojen sekä mastojen 25 vuotta. Purkukustannuksien realisoitumiseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.Tappiolliset sopimukset

Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus koostuu pääosin ei purettavissa olevasta vuokrasopimuksesta. Tilikaudella konserni on vuokrannut osan tiloista edelleen ja varausta on purettu. Varaus kattaa tyhjien toimitilojen tulevat vuokrakustannukset. Varaus on diskontattu. Ei purettavissa oleva vuokrasopimus päättyy vuonna 2025.