5 Nettovelka


1 000 € 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 323 595 358 666 327 659
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 35 139 70 227 40 290
Rahoitusvelat yhteensä 358 735 428 892 367 948
Vähennetään rahavarat 44 411 45 493 46 238
Nettovelka 314 323 383 399 321 710