3 Investoinnit


1 000 €
1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Investoinnit*
Aineettomat hyödykkeet 10 124 6 279 41 774

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 051 14 528 101 831
Yhteensä
21 175 20 807 143 604
* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.

Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G- ja kuituverkkoihin sekä siirtojärjestelmiin. Aineettomista investoinneista merkittävimmät panostukset tehtiin IT-järjestelmiin.