2 Segmenttitiedot


1.1.–31.3.20171 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 158 567 54 839
213 407
Käyttökate 50 697 15 231
65 928
Poistot ja arvonalentumiset 24 050 13 009
37 059
Liiketulos 26 647 2 222
28 869
Rahoituserät

-2 249 -2 249
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

1 1
Tulos ennen veroja


26 621
Tilikauden tulos


21 210
Investoinnit* 14 411 5 802 962 21 175
Henkilöstö kauden lopussa 1 002 682
1 684

1.1.–31.3.20161 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 145 593 56 365
201 958
Käyttökate 42 148 17 954
60 102
Poistot ja arvonalentumiset 22 463 12 504
34 968
Liiketulos 19 685 5 450
25 135
Rahoituserät

-2 417 -2 417
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

- -
Tulos ennen veroja


22 718
Tilikauden tulos


18 180
Investoinnit* 12 609 6 898 1 300 20 807
Henkilöstö kauden lopussa 1 020 663
1 683

1.1.–31.12.20161 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 631 343 227 544
858 887
Käyttökate 168 437 67 853
236 290
Poistot ja arvonalentumiset 93 863 51 178
145 041
Liiketulos 74 574 16 675
91 249
Rahoituserät

-9 584 -9 584
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

18 18
Tulos ennen veroja


81 683
Tilikauden tulos


65 209
Investoinnit* 90 893 45 795 6 916 143 604
Henkilöstö kauden lopussa 1 012 656
1 668


* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.

Segmenttien tulosseurannan pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaihto, käyttökate ja liiketulos. Yhtiön näkemyksen mukaan käyttökate -tunnusluku antaa merkittävää lisätietoa sekä johdolle että tilinpäätöksen lukijoille, sillä siitä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro yhtiön liiketoiminnan tuloksesta tai rahavirroista.

Käyttökate -tunnusluku ei ole IFRS:n mukaan määritelty kirjanpidollinen tunnusluku, eikä sitä tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai vastaavien IFRS:n mukaisten tunnuslukujen korvaajina. Käyttökate -tunnuslukua ei tulisi pitää vaihtoehtona (a) liiketulokselle tai tilikauden tulokselle liiketoiminnan tulosten arvioinnissa, (b) liiketoiminnan, investointien tai rahoituksen rahavirralle arvioitaessa kykyä kassatarpeiden täyttämiseen tai (c) muille IFRS:n mukaisille tunnusluvuille, tai kannattavuuden ja likviditeetin mittareina.