1 Laskentaperiaatteet


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2016 lukuun ottamatta 1.1.2017 voimaan tulleita uusia ja muutettuja säännöksiä, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernille. Tätä tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.