Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2016 72 702 607 335 -103 388 -51 729 524 920
Tilikauden laaja tulos

Tilikauden tulos


18 180 18 180
Muut laajan tuloksen erät

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina


- -
Tilikauden laaja tulos - - - 18 180 18 180
Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeanti


10 10
Osakekannustinjärjestelmä


82 82
Osinko vuodelta 2014


-40 063 -40 063
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - -39 970 -39 970
31.3.2016 72 702 607 335 -103 388 -73 519 503 130
1.1.2017 72 702 652 719 - -128 994 596 427
Tilikauden laaja tulos

Tilikauden tulos


21 210 21 210
Muut laajan tuloksen erät

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina


- -
Tilikauden laaja tulos - - - 21 210 21 210
Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeannin transaktiomenot verovaikutuksella oikaistuna
341

341
Osakekannustinjärjestelmä


252 252
Osinko vuodelta 2015


-72 767 -72 767
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 341 - -72 515 -72 173
31.3.2017 72 702 653 060 - -180 300 545 463Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.