Konsernin tuloslaskelma


1 000 € 1.1.-31.3.2017 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto 213 407 201 958 858 887
Liiketoiminnan muut tuotot 814 888 3 822
Materiaalit ja palvelut -90 375 -85 835 -383 313
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28 225 -27 588 -112 877
Poistot ja arvonalentumiset -37 059 -34 968 -145 041
Liiketoiminnan muut kulut -29 692 -29 322 -130 228
Liiketulos 28 869 25 135 91 249
Rahoitustuotot 415 235 920
Rahoituskulut -2 664 -2 652 -10 504
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1 - 18
Tulos ennen veroja 26 621 22 718 81 683
Tuloverot -5 412 -4 538 -16 474
Tilikauden tulos 21 210 18 180 65 209
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille 21 210 18 180 65 209
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14 0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14 0,51
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.