Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.3.2017 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.12.2016

Tilikauden tulos 21 210 18 180 65 209
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:


Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen, netto - - -155
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - -155
Tilikauden laaja tulos yhteensä 21 210 18 180 65 053
Jakautuminen


Emoryrityksen omistajille 21 210 18 180 65 053
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.